"ŚLADAMI SOLIDARNOŚCI" - wycieczka przedmiotowa klas IE, IIIB i IIID XI LOMS

„Solidarność” to jeden z najważniejszych tematów, które zapisały się na kartach gdańskiej historii. Stocznia Gdańska natomiast była jedną z głównych scen, na których ta historia się rozgrywała. To właśnie w tym miejscu powstał ruch społeczny „Solidarność”, a „skok” Lecha Wałęsy przez stoczniowy płot stał się symbolem pewnych zmian w Polsce. To tu w Sali BHP podpisano historyczne porozumienia sierpniowe, które stały się początkiem upadku komunizmu w Europie środkowo-wschodniej. Na Plac Solidarności pod pomnik trzech krzyży i pod historyczną bramę przybywają delegacje z całego świata.

 

Aby zobaczyć z bliska Stocznię i poczuć klimat rodzącej się Solidarności w nowo-wybudowanym "Europejskim Centrum Solidarności", zrodził się pomysł na zorganizowanie wycieczki dla młodzieży z XI LOMS. Po zajęciu miejsc w busie, a także po wspólnej modlitwie przed podróżą, młodzież miała okazję wysłuchać wykładu o. bł. ks. Jerzym Popiełuszko,  który ze skromnego chłopaka z podlaskiej wsi stał się duchowym przewodnikiem narodu oraz symbolem odwagi w walce o wolność i prawdę, a także o "Drogach do Wolności" - prelekcji przygotowanej przez  naszych historyków. Została w niej ukazana rodząca się "Solidarność" w wielu miastach, jak była oparta na wartościach chrześcijańskich,  a także przedstawiała znane postacie, m.in. Annę Walentynowicz , Lecha Wałęsę, ks. Jankowskiego z kościoła św. Brygidy w Gdańsku. To właśnie ten kościół, który młodzież miała okazję również zobaczyć stanowi swoiste narodowe sanktuarium wyposażone w liczne elementy patriotyczne. W kościele znajduje się m.in. płaskorzeźba ks. Jerzego Popiełuszki, drewniane krzyże z gdańskiej stoczni z okresu strajków 1980 i 1988. 

Ponadto w duchu wychowania patriotycznego, oddaliśmy należny hołd ludziom walczącym o wolność pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców. Kilka kroków dalej, w "Europejskim Centrum Solidarności",  mieliśmy okazję zobaczyć wystawę zatytułowaną: „Drogi do wolności”. Zobaczyliśmy rzeczywistość strajkową, fotografie ukazujące stoczniowe msze, dni oczekiwania na rozmowy z władzami. Patrząc na fotografie i slajdy można było poczuć atmosferę tamtych dni. W sali „Sierpień 1980” przeczytać mogliśmy historię znaku graficznego „Solidarność”, stworzonego przez gdańskiego grafika Jerzego Janiszewskiego, logo rozpoznawanego dziś na całym świecie. To właśnie w tym miejscu, odtworzono również miejsce negocjacji przedstawicieli zakładów pracy Wybrzeża i ówczesnego rządu (Sala BHP). Wielkoformatowe zdjęcie prezentowało delegatów komitetu strajkowego i przedstawicieli władz PRL, którzy podpisali pierwsze w powojennej historii Polski porozumienie między przedstawicielami społeczeństwa a komunistyczna władzą. Widać na nim moment podpisania historycznych Porozumień Sierpniowych 31 sierpnia 1980 roku oraz osoby, które w trakcie negocjacji zasiadały za stołem prezydialnym.

Każda wycieczka, to nieodzowny element wychowania młodzieży. Wspólna modlitwa to świadectwo wiary i zawierzenie siebie Opatrzności Bożej. To właśnie dzięki modlitwie, można właściwie przygotować się do przyjęcia wartości chrześcijańskich, by następnie wprowadzać je w życie. Nieodzowną pomocą w tej materii są Autorytety, te które zapisały się w kartach historii, a także te które otaczają młodzież na co dzień. Dlatego też ważne jest aby naszej młodzieży jak najczęściej przybliżać sylwetki ludzi, dzięki którym teraz możemy swobodnie wyznawać wiarę i cieszyć się wolnością.

Organizatorzy wycieczki - Anna Arbszajtis, Anna Kiełpinska, Marcin Budzyński