Informacja dla maturzystów

U wychowawców klas można odbierać kody dostępu do "Serwisu OKE dla ucznia" (ID).

Po zalogowaniu do serwisu prosimy o kolejne sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych.

Jednoczesnie informujemy, że od 3 lipca 2018r. w serwisie znajdować się będą wyniki egzaminu maturalnego.

 

Abiturienci kody dostepu do serwisu OKE mogą odbierać w sekretariacie szkoły.