Informacja dyrektora szkoły ws. akcji protestacyjnej nauczycieli

Szanowni Państwo,

informuję, w Zespole Szkół nr 9 98% pracowników szkoły opowiedziało się za przystąpieniem do akcji strajkowej. Prawdopodobnie od  poniedziałku 8 kwietnia 2019 r. aż do odwołania wystąpią trudności z przeprowadzeniem zajęć lekcyjnych, opiekuńczych i wychowawczych zgodnie z obowiązującym planem. Większość nauczycieli deklaruje przystąpienie do akcji strajkowej, więc najprawdopodobniej w tych dniach w godzinach od 8.00 do 15.00 w szkole będą prowadzone wyłącznie zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki we własnym zakresie. Należy mieć świadomość, że gotowość do pracy wykaże niewielka grupa nauczycieli, a ich liczba może się zmieniać w każdym kolejnym dniu strajku.

W związku z powyższym bardzo proszę o zgłoszenie wychowawcy klasy do piątku 5 kwietnia 2019 ewentualnej potrzeby zapewnienia opieki dla dziecka przez szkołę (w miarę możliwości proszę wskazać terminy z rozbiciem na godziny i dni tygodnia). Informacja ta jest dla mnie niezbędna, aby podjąć starania w zakresie prawidłowego zorganizowania opieki dla uczniów, jeżeli w poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. rozpocznie się ogólnopolski strajk pracowników oświaty. Istnieje zagrożenie zawieszenia zajęć opiekuńczych w momencie, gdy gotowości  do pracy nie zgłosi wymagana liczba nauczycieli, która będzie mogła zapewnić bezpieczny pobyt wszystkim zgłoszonym  uczniom/dzieciom. Ostateczną informację o liczbie strajkujących pracowników  otrzymam dopiero w dniu rozpoczęcia strajku, czyli 8 kwietnia 2019 r. i jest to dla mnie kryzysowa sytuacja. Bardzo liczę na zrozumienie z Państwa strony i pomoc w opiece nad dziećmi.

O sytuacji w szkole, zarówno w kontekście możliwości zapewnienia opieki a także przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych, będę informował Państwa codziennie poprzez dziennik elektroniczny i szkolną stronę Internetową.

Ponadto informuję, że pod adresemhttps://www.bydgoszcz.pl/ w zakładce STRAJK NAUCZYCIELI znajdują się ważne dla Państwa (Rodziców) informacje, w tym dla rodziców uczniów do lat 8, którzy mogą skorzystać z prawa do zasiłku opiekuńczego. Strona ta będzie również aktualizowana na bieżąco.

Z wyrazami szacunku i wiarą w rozwiązanie sporu,

 

Mirosław Chojecki

Dyrektor Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy

 

 

Informacja dla Rodziców dzieci do lat 8 - do pobrania