Komunikat Dyrektora szkoły w sprawie funkcjonowania placówki od 18 stycznia

 

Komunikat

dyrektora XI Liceum Ogólnokształcącego im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy

 

Na podstawie rozporządzenia   Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenia  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, co następuje:

 

„od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: szkół ponadpodstawowych;” w których zajęcia edukacyjne są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z wyłączeniem zajęć sportowych, które od 18 stycznia 2021 r. realizowane są w miejscu ich prowadzenia w formie tradycyjnej z zachowaniem dotychczas obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

M. Chojecki