Komunikat Dyrektora XI LOMS

Komunikat

Dyrektora XI Liceum Ogólnokształcącego im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy z dnia 26. 10. 2020 r.

 

W związku z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z  dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia dydaktyczne w tym sportowe mogą być realizowane wyłącznie zdalnie –do 8 listopada 2020 r.

Biorąc pod uwagę powyższe informuję, że:

  1. z dniem 26 października 2020 r., w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy,  do 8 listopada 2020 r.  wszystkie zajęcia dydaktyczne, w tym zajęcia sportowe realizowane będą w formie zdalnej, zgodnie z dotychczas obowiązującym planem zajęć,  w oparciu o aplikację Google Classroom i e – dziennik.

 

 

M. Chojecki