Nowy rok szkolny rozpoczęty!

Uczenie się skarbem, który podąża za swoim właścicielem wszędzie

Tym chińskim przysłowiem, 1 września 2021 roku, rozpoczęliśmy Nowy Rok Szkolny 2021/2022 w XI Liceum Ogólnokształacącym im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy.

Samą uroczystość poprowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Następnie Dyrektor szkoły, pan Mirosław Chojecki, powitał serdecznie grono pedagogiczne, trenerów, uczniów oraz ich rodziców.

W trakcie wystąpienia przedstawił uczniom wszystkich obecnych nauczycieli i trenerów, a w szczególności wychowawców klas pierwszych, z którymi uczniowie po zakończonej uroczystości udali się do swoich sal lekcyjnych, a także zostali zapoznani z budynkiem  i historią naszej szkoły.

Na zakończenie swojego wystapienia, Dyrektor szkoły życzył wszystkim uczniom sukcesów w zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności w roku szkolnym 2021/2022 oraz sukcesów na kanwie różnego rodzaju zawodów sportowych,  w kontekście Igrzysk Olimpijskich w Tokio, by  w niedalekiej przyszłości, również i oni spróbowali dołączyć do grona naszych absolwentów - olimpijczyków. Jesteśmy dobrej myśli, że stanie się to faktem w najbliższych latach...

/M.Budzyński/