Obiady

 Niniejszym informujemy o możliwości składania zamówień na obiady dostarczane przez firmę cateringową LiveFood.

Obiady są wydawane o godz. 12.20 (przerwa obiadowa).

 

Zamówienia prosimy składać do 25 dnia każdego miesiąca poprzez wpłatę na konto kwoty równej zamówionej ilości obiadów na cały miesiąc z uwzględnieniem okresu, na jaki mają być one zapisane.

 

Prosimy o dokonywanie płatności na numer konta:
M BANK 13 1140 2004 0000 3602 8179 0849,

w tytule wpisując imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

 

 

Ewentualne pytania i uwagi prosimy kierować na adres mailowy : koordynator@live-food.pl

 

Informacje dotyczące firmy: www.live-food.pl

 

Wszelkie informacje oraz MENU na "OBIADY XI LO": https://www.facebook.com/Obiady-XI-LO-w-Bydgoszczy-112674754521954