Rozpoczęliśmy w naszej szkole obchody Dnia Papieskiego
W niedzielę, 14 października 2018 roku obchodzić będziemy XVIII Dzień Papieski. W tym wyjątkowym dniu  nasze rozważania i działania chcemy zogniskować wokół dwóch rocznic z życia św. Jana Pawła II i setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pierwsza, to 40-ta rocznica wyboru na Stolicę Piotrową Metropolity Krakowskiego – działo się to pamiętnego 16 października 1978 roku. Druga, to 60-ta rocznica przyjęcia sakry biskupiej przez ks. Karola Wojtyłę. 

Dzień Papieski będziemy również przeżywać w radosnej atmosferze związanej z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Dlatego też na lekcjach religii wspominamy Wielkiego Polaka Jana Pawła II, a w niedzielę zaangażujemy się jako społeczność szkolna podczas Mszy św., a także po mszach przed kościołem, by zbierać fundusze na Dzieło Nowego Tysiąclecia zainspirowane przez Jana Pawła II.

 

/B.Paprocka, M.Budzyński/