Warsztaty pt. : "Żołnierze Wyklęci”

W dniu 04.03.2013 r. na terenie naszej szkoły, w ramach obchodów „Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych”, odbyły się warsztaty o powyższej tematyce. Prowadził je  gościnnie pan mgr Grzegorz Kacprzak, współpracującego z bydgoskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej.

Uczniowie pierwszej klasy licealnej mieli możliwość  poznania celów, programów i obszaru działania na terenie kraju Delegatury Narodowych Sił Zbrojnych oraz zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Na podstawie pracy uczniów wyłonił się obraz aktywności ww. organizacji,  a także  tragiczne losy ich członków wraz z rodzinami.  Uczestnicy warsztatów odpowiedzieli sobie na pytanie, dlaczego tych autentycznych patriotów określamy mianem „Żołnierzy Wyklętych”.

Warsztaty poświecone tej tematyce są niezbędne w kształtowaniu tak potrzebnej wiedzy historycznej oraz propagowaniu postaw patriotycznych następnych pokoleń Polaków. Utrwalają wdzięczność i pamięć o bohaterskich  żołnierzach,  którym zawdzięczamy niepodległość naszej Ojczyzny.

Przygotowała - Anna Arbszajtis