Z dziejów Bydgoszczy...

W przeddzień rocznicy wyzwolenia Bydgoszczy uczniowie kl.1 D odwiedzili Muzeum Wojsk Lądowych, poznając dzieje oręża polskiego i okoliczności wyzwolenia naszego miasta w 1920 i 1945 roku.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów.

Jerzy Bartelak

 

 

 

Foto. MWL w Bydgoszczy (http://www.muzeumwl.pl/)