Zarząd XI LOMS

najdziesz nas na facebooku - https://www.facebook.com/XI-LO-MS-Bydgoszcz-111412833920286

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

XI LOMS  (2021/2022) 

Przewodnicząca

Julia Kowalewska

z klasy IIIdp

Zastępca

Julia Oszczęda

z klasy II D  

 

Sekcja organizacyjna

LIDER:
Filip Suproniak III dp

Kacper Tykwiński III dp

Oliwia Gawrysiak III dp

Zuzia Gwit II B

Wiktoria Ratyńska II B

Julita Lipińska II B

Maria Olszewska II D

Kasia Chodynicka II A

Amelia Bombicka I B

Amelia Bordiehn I B

Jagoda Rachuba I B

Maja Kocieniewska II D

 

Sekcja artystyczna

LIDERKI:
Wiktoria Sas IIID
Marta Paduch IIB

Martyna Szyperska III D

Aurelia Dziurman III E

Maja Lomber III dp

Joanna Garncarz I E

Joanna Markowska I E

 

Sekcja kulturalna

LIDERKA:
Maria Olszewska II D

 

Martyna Pawłowska III dp

Kacper Kołodziejski III ep

Marta Gil-Pilarska II D

Ala Oksanicz II A

Kasia Chodynicka II A

Kacper Sierszulski I B

 

Sekcja informacyjna

 LIDERKA:

Róża Paszkowska III ep

Wiktoria Belter III ep

Wojtek Malinowski III ep

Nasz zespół:

      

        Julia Kowalewska          Kacper Tykwiński               Oliwia Gawrysiak               Amelia Bombicka             Martyna Szyperska

 

                      

                         Maria Olszewska                              Marta Gil-Pilarska                   Joanna Markowska            Joanna Garncarz

 

Opiekun SU – Pani Beata Paprocka