Egzaminy poprawkowe (sierpień 2013)

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH W SIERPNIU 2013

 

Zagadnienia ( zakres podstawy programowej na ocenę dopuszczającą ) uczniowie otrzymają od wychowawców podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2012/2013.

Egzemplarz zagadnień będzie również dostępny w sekretariacie szkoły przez okres wakacji od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 13.00 .

 

Wyniki egzaminu poprawkowego z języka polskiego dla uczniów Gimnazjum 52 będą dostępne dnia następnego tj. 27.08.203 od godziny 12.00 w sekretariacie szkoły.