Film pt."Raport Pileckiego"

26 września 2023 r. uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych mieli okazję obejrzeć film pt."Raport Pileckiego". 

Film miał na celu  przybliżenie uczniom losów bohatera narodowego, żołnierza AK, człowieka ukształtowanego ideowo i patriotycznie w II Rzeczypospolitej – rotmistrza Witolda Pileckiego.

Obraz filmowy ukazuje zderzenie heroicznej postawy Polaka, oddanego żołnierza z haniebnym postępowaniem aparatu przymusu komunistycznych władz. Witold Pilecki jest niezłomną postacią tak pod względem męstwa, siły charakteru, jak i wierności zasadom obowiązującym na każdym etapie życia.

 

Anna Arbszajtis

Zdzisława Jankowska