Informacja dla absolwentów XI LOMS

Wręczenie świadectw dojrzałości absolwentom XI LOMS odbędzie się

30 czerwca o godz. 9:00