Informacja dla uczniów klas 3 gimnazjum ubiegających się o przyjęcie do szkół o profilu zawodowym

W związku ze zbliżającym sie naborem do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016, w celu usprawnienia wykonywania badań kandydatów do szkół o profilu zawodowym, którzy podczas praktycznej nauki zawodu beda narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia realizowanych w trybie rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2014r. w tej sprawie, informujemy, że:

 1. termin badania dla uczniów Gimnazjum nr 52 ustalono na dzień 19 maja 2015r.
 2. istnieje mozliwość rejestracji telefonicznej w godz. 9:00 - 14:00 (tel. 52-341-94-00, 52-341-94-66, 52-341-94-70)
 3. należy:
 • zgłaszać się na badania wg harmonogramu w celu uniknięcia kolejek,
 • zgłaszać się na badanie dziecka z rodzicem,
 • posiadać ważną legitymację szkolną,
 • zgłaszać się ze skierowaniem do wszystkich szkół, w których dziecko ma zamiar ubiegać się o przyjęcie,
 • posiadać dokumentację medyczną dziecka:

w tym

  • książeczkę zdrowia dziecka,
  • karty informacyjne z leczenia szpitalnego (u dzieci leczonych),
  • kserokopię kartoteki z leczenia specjalistycznego: neurologicznego, kardiologicznego, psychchiatrycznego, pulmonologicznego, alergologicznego (u dzieci leczonych),
  • aktualną opinię leczącego neurologa łącznie z aktualnymi badaniami EEG w przypadku padaczki.

Prosimy o przestrzeganie przez wszystkich zainteresowanych powyższych zasad, ponieważ, jak wynika z dotychczasowego doświadczenia, pozwoli to usprawnić tryb przeprowadzania badań, o których mowa.