Komunikat w sprawie wydania świadectw dojrzałości

 

Komunikat Dyrektora XI Liceum Ogólnokształcącego im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie wydania świadectw dojrzałości lub zaświadczeń o uzyskanych wynikach egzaminu maturalnego absolwentom szkoły.

 

§ 1.

Wydanie świadectw dojrzałości lub zaświadczeń o uzyskanych wynikach egzaminu maturalnego nastąpi, zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE, w dniu 7 lipca 2023 r., w hali sportowej szkoły o godz. 1000, przez Wychowawców poszczególnych oddziałów szkolnych.                 

§ 2.

Jednocześnie informuję, że w terminie do 14 lipca 2023 r., w przypadku niezdania jednego z egzaminów, należy złożyć w sekretariacie szkoły oświadczenie o zamiarze przystąpienie do egzaminu w terminie poprawkowym.

 

 

Dyrektor Szkoły

M. Chojecki