"(Nie)rzeczywisty świat, czyli w świecie sieci naszych dzieci" - seminarium

Wydział Edukacji i Sportu UMB zaprasza nauczycieli oraz przedstawicieli Rad Rodziców do udziału w seminarium "(Nie)rzeczywisty świat, czyli w świecie sieci naszych dzieci", które odbędzie się 9 października 2014 r., w godz. od 13.00 do 18.00, w kinie JEREMI w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego przy ul. Berlinga 13.

 

 Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 września br. na adres: konferencja@poradnia.bydgoszcz.pl lub pppnr2@bip.oswiata.bydgoszcz.pl.

 

Tematyka seminarium jest zgodna z kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2014/2015 oraz Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020.

 

Program seminarium - do pobrania

Karta zgłoszenia - do pobrania