Niesamowita wycieczka w ramach obchodów Roku Kanału Bydgoskiego 2014

Kanał Bydgoski jest wyjątkowym zabytkiem myśli hydrotechnicznej w skali całego świata. Ta jedyna w swoim rodzaju droga wodna, jest wyposażona w system śluz nie mający sobie równego w innych tego typu obiektach. Najstarsze projekty kanału umożliwiającego połączenie dorzeczy Odry i Wisły pochodzą już z XVI wieku, kiedy to prawdopodobnie pojawiła się idea połączenia wodnego między Notecią a Brdą. I ten właśnie odcinek wraz z 4 śluzami pokonaliśmy statkiem "Łokietek" z Nakła do Bydgoszczy. Towarzyszami tej niesamowitej przygody uczniów naszego Gimnazjum i opiekunów p. Marcina Budzyńskiego oraz p. Jerzego Bartelaka, byli uczniowie z Gimnazjum nr 52 i 25. Czas rejsu został umilony przez p. Kapitana oraz jego podopiecznych, którzy uwijając się na statku, pokazywali kunszt efektywnego cumowania w śluzach. P. Grzegorz Deptuła - prowadzący wycieczkę, wspomniał, że projekt Kanału Bydgoskiego ponownie zaczęto rozważać za panowania Władysława IV, który jako jeden z nielicznych władców docenił wagę żeglugi śródlądowej. Oczywiście i w czasie panowania jednego z najwybitniejszych władców na tronie Rzeczypospolitej Obojga Narodów nie udało się połączyć systemów wodnych, plany spaliły na panewce ze względu na częste wojny trwające w połowie XVII wieku. Po raz kolejny do pomysłu budowy kanału powrócono dopiero w II połowie XVIII wieku, kiedy to nastąpiło znaczące ożywienie gospodarcze na ziemiach polskich. Projekt królowi polskiemu Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu przedstawił Franciszek Florian Czaki – kartograf królewski pochodzenia węgierskiego. Projekt - pomimo prób urzeczywistnienia - nie doczekał się realizacji. Myśl Franciszka zrealizował dopiero Fryderyk II Hohenzollern.

Tym, którzy się z nami nie wybrali pozostaje tylko pozazdrościć i skorzystać z kolejnej propozycji w ramach "Jesiennego Wędrowania"

Marcin Budzyński i Jerzy Bartelak - opiekunowie grupy