"Piechotą do lata" - Najstarszy rezerwat przyrody w Polsce
9 maja 2015 roku, grupa uczniów z naszego gimnazjum miała okazję przyjrzeć się z bliska najstarszemu rezerwatowi przyrody w Polsce. Znajdowały się w nim "Cisy Staropolskie" im. Leona Wyczółkowskiego, który w okresie międzywojennym spędził wiele czasu, czerpiąc spokój i natchnienie. Dużo fragmentów "Wierzlewskiego Świętego Gaju" uwiecznił na swoich obrazach. Niektóre z nich można do dzisiaj podziwiać w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Cis "Chrobry", pod którym zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie ma obwód 232 cm, a wiek ok. 600 lat. Żyjący i sędziwy okaz odwiecznej przyrody, urwalony plastycznie przez starego mistrza, uzyskał na wystawie w Wenecji I nagrodę. To taka mała ciekawostka, aby podkreślić rangę miejsca do którego wspólnie zawędrowaliśmy.
Przed nami jeszcze dwie wycieczki: jedna, w ramach projektu unijnego, to Borowiackie wsie i miasta oraz pieszy rajd: Najpiękniejszy widok na Świecie.Już teraz miłośników naszego regionu serdecznie zapraszamy...!
 
Jerzy Bartelak i Marcin Budzyński