Rozpoczęliśmy rok szkolny 2023/2024
Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2023/2024

"Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami" Adam Mickiewicz

1 września 2023 roku, rozpoczęliśmy Nowy Rok Szkolny 2023/2024 w hali sportowej XI Liceum Ogólnokształcącego im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy. Inaugurację poprowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

Dyrektor szkoły - p. mgr Mirosław Chojecki, powitał serdecznie grono pedagogiczne, trenerów, uczniów oraz ich rodziców. W trakcie swojego kolejnego wystąpienia przedstawił uczniom wszystkich obecnych nauczycieli i trenerów, a w szczególności wychowawców klas pierwszych, z którymi uczniowie po zakończonej uroczystości udali się do swoich sal lekcyjnych, a także zostali zapoznani z budynkiem i historią naszej szkoły. W tym roku szkolnym zostało utworzonych aż osiem klas pierwszych.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod opieką p. mgr Beaty Paprockiej, przypomnieli także naszym uczniom historię początków II Wojny Światowej wzbogacając ją o elementy audio-wizualne . Warto podkreślić, że sam scenariusz był ich autorskim pomysłem.

Na zakończenie uroczystości, p. Dyrektor oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, życzyli wszystkim uczniom sukcesów w zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności w roku szkolnym 2023/2024 oraz sukcesów na kanwie różnego rodzaju zawodów sportowych, by w niedalekiej przyszłości, również i oni spróbowali dołączyć do grona naszych absolwentów - olimpijczyków.

Jesteśmy dobrej myśli, że stanie się to faktem w najbliższych latach...

/M.Budzyński/