Uroczystość wręczenia Kółek Olimpijskich.

13.11.2014r. w Sali Sesyjnej Ratusza w Bydgoszczy uczniowie szkoły uczestniczyli w uroczystości, na której działacze sportu wojewódzkiego oraz olimpijczycy zostali uhonorowani pamiątkowymi Kółkami Olimpijskimi.

Organizatorem spotkania była Regionalna Rada Olimpijska wspólnie z Prezydentem Bydgoszczy.