WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY. DLACZEGO WARTO SIĘGAĆ PO KSIĄŻKI?

Korzyści z regularnego czytania książek:  Bez umiejętności czytania nie jest możliwe funkcjonowanie we współczesnym świecie. Dzięki niemu zdobywamy i uzupełniamy wiadomości. Podstawowa umiejętność współczesnego człowieka to umiejętność uczenia się (nauka trwa przez całe życie) . Specjaliści zajmujący się rozwojem dziecka w sposób szczególny podkreślają wpływ czytania na aktywizację pięciu obszarów kompetencyjnych: komunikacji, odpoczynku, inteligencji emocjonalnej, koncentracji i emocji. 

  •  ROZWIJANIE JĘZYKA

 Czytana i słuchana literatura pozwala znacząco zwiększyć zasoby językowe i podnosi kompetencje lingwistyczne. Czytanie książek ułatwia nabywanie kompetencji związanych z prawidłową gramatyką i ortografią oraz przeciwdziała dysleksji.  

  •  KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI

 Książki pomagają w nazywaniu i rozumieniu emocji. Osoby częściej czytające mają wyższe kompetencje społeczne i bardziej rozwiniętą zdolność empatii Podczas lektury dzieci wczuwają się w sytuację bohaterów, przewidują konsekwencje ich zachowań i decyzji.  

  • POPRAWA KONCENTRACJI

 W nowoczesnym świecie pełnym bodźców, reklam, powiadomień i rozpraszaczy, koncentracja dzieci zostaje zaburzona. Zdobywanie wiedzy i umiejętności wymaga stałej uwagi na jednej czynności. Najlepszym treningiem koncentracji jest skupienie się na czytaniu książki przez kilkadziesiąt minut.  

  • BUDOWANIE PEWNOŚCI SIEBIE

 Osoby, które dużo czytają, chętniej wyrażają swoje zdanie. Mają wyrobioną potrzebę weryfikacji tego, co słyszą, kto ma rację i jak należy postępować. Są bardziej pewne siebie i asertywne  

  • ROZWIJANIE WYOBRAŹNI

 Wyobraźnia to jedno z najważniejszych narzędzi dziecka, służących jego rozwojowi i poznawaniu świata. Czytanie książek wymaga ciągłego pobudzania wyobraźni, więc jest świetnym treningiem.  

  • REDUKCJA STRESU

 Według badań czytanie książek redukuje poziom stresu najskuteczniej ze wszystkich czynności. Książki wymagają skupienia - pochłaniając uwagę, redukują bodźce zewnętrzne