Wykład pt. „Pieniądz i inflacja .. woda i ogień dla gospodarki”.

W ramach współpracy z Politechniką Bydgoską uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu z p. dr. Pawłem Modrzyńskim,  który wygłosił  wykład pt. „Pieniądz i inflacja .. woda i ogień dla gospodarki”. Prowadzący  w niezwykle interesujący sposób przekazał młodzieży  wiedzę z zakresu  historii pieniądza, jego roli na przestrzeni wieków, czym jest inflacja, komu przynosi korzyść, a dla kogo oznacza kłopoty.

Dzięki ciekawej prezentacji i zaangażowaniu Pana doktora, wykład był ciekawą lekcją praktycznej wiedzy, która pozwoli  młodym ludziom  odnaleźć się we współczesnym świecie finansów.

Organizator spotkania

Zdzisława Jankowska