"Zdolni znad Brdy"

Uczeń może zostać członkiem studenckiego koła naukowego! Powiększyła się liczba propozycji uczelnianych!

Dzięki współpracy Urzędu Miasta Bydgoszczy z bydgoskimi uczelniami wyższymi w ramach realizacji Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020, uczniowie szkół prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz będą mogli uczestniczyć w działaniach studenckich kół naukowych.

Otrzymane dotychczas od uczelni propozycje dotyczą następujących kół naukowych:

 1. Koło Naukowe Studentów Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy)
 2. Koło Naukowe Programistów (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy)
 3. Studenckie Koło Naukowe Chemii Rolnej (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy)
 4. Studenckie Koło Naukowe Ochrony Roślin (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy)
 5. Studenckie Koło Naukowe Terapii Genowej (Collegium Medicum UMK)
 6. Studenckie Koło Naukowe Ekonomia w medycynie (Collegium Medicum UMK)
 7. Studenckie Koło Naukowe  Neurochirurgii (Collegium Medicum UMK)
 8. Studenckie Koło Naukowe Położnictwa, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej (Collegium Medicum UMK)
 9. Studenckie Koło Naukowe Biologii Komórki i Ultrastruktury (Collegium Medicum UMK)
 10. Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Ogólnej i Onkologii Dzieci i Młodzieży (Collegium Medicum UMK)
 11. Studenckie Koło Naukowe Kardiologii (Collegium Medicum UMK)
 12. Studenckie Koło Naukowe Geriatrii (Collegium Medicum UMK)
 13. Studenckie Koło Naukowe Rehabilitacji (Collegium Medicum UMK)
 14. Koło Stosunków Międzynarodowych (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
 15. Studenckie Koło Historii Sztuki (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
 16. Koło Naukowe Studentów Politologii (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
 17. Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
 18. Studenckie Koło Naukowe Polonistów (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
 19. Studenckie Koło Podróży Literackiej (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
 20. Koło Inicjatywy Dziennikarskiej „Atheneum” (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
 21. Koło Naukowe „Studenckie Bractwo Rekonstrukcji Wczesnośredniowiecznej IKORNAR” (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
 22. Koło Naukowe Biologów Molekularnych (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
 23. Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawstwa ASIO (Wyższa Szkoła Gospodarki)
 24. Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości (Wyższa Szkoła Gospodarki)
 25. Koło Inicjatyw Innowacyjnych w Kulturze „Other Way” (Wyższa Szkoła Gospodarki)
 26. Studenckie Koło Naukowe Innowacji i Przedsiębiorczości (Wyższa Szkoła Gospodarki)
 27. Studenckie Koło Literackie (Wyższa Szkoła Gospodarki)
 28. Koło Naukowe Wielka Okazja (Wyższa Szkoła Gospodarki)
 29. Studenckie Koło Naukowe Fizjomaniak (Wyższa Szkoła Gospodarki)
 30. Koło Naukowe Lingwistyki Stosowanej (Wyższa Szkoła Gospodarki)
 31. Koło naukowe Klinika Prawa (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa)
 32. Koło naukowe Studia nad Demokracją (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa)
 33. Koło naukowe Ekonomistów (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa)
 34. Koło naukowe Rachunkowości (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa)
 35. Koło naukowe Europejczyków (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa)
 36. Koło naukowe Szkoła Umiejętności (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa)
 37. Koło naukowe Administratywistów (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa)
 38. Koło naukowe Resocjalizacji im. Czesława Czapówa KONAR (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa)
 39. Koło naukowe Pracy Socjalnej i Profilaktyki Społecznej Feniks (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa)
 40. Koło naukowe Animatorów Edukacji i Kultury Pryzmat (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa)
 41. Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa)
 42. Studenckie Koło Naukowe Doradztwa Kariery Metafora (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa)
 43. Koło naukowe Fonologów (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa)
 44. Koło naukowe Młodych Tłumaczy (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa)
 45. Koło naukowe Literaturoznawców (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa)
 46. Koło naukowe Pracownia Akademickich Inicjatyw Medialnych Megafon (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa)
 47. Koło naukowe Akademia Spraw Publicznych Iuvenes Pro Publico Bono (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa)
 48. Koło naukowe Pracownia Mentoringu Rozwojowego (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa)
 49. Koło naukowe GeoPalik (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa)
 50. Koło naukowe Informatyków (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa)
 51. Koło naukowe budownictwa Budowlaniec (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa)

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kół znajdują się na portalu "Zdolni znad Brdy" www.edu.bydgoszcz.pl   

Termin składania zgłoszeń upływa 5 grudnia 2014.