Bydgoska Rodzina 3+

  1. Zgodnie z Zarządzeniem nr 465/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z programu bezpłatnego wypożyczania podręczników w ramach programu "Bydgoska Rodzina 3+" mogą korzystać uczniowie posiadający ważną Bydgoską Kartę Rodzinną  uczęszczający do szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz. 
  2. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć skserowaną Bydgoską Kartę Rodzinną oraz wykaz potrzebnych podręczników, zawierający tytuł, autora, wydawnictwo oraz zakres (podstawowy lub rozszerzony).
  3. Wypożyczenie wnioskowanych podręczników będzie realizowane z wykorzystaniem szkolnej bazy podręczników, a w przypadku konieczności zakupu nowych podręczników dopiero po otrzymaniu dotacji z Urzędu Miasta Bydgoszczy.
  4. Zgodnie z Regulaminem wypożyczenia przez uczniów podręczników w ramach programu Bydgoska Rodzina 3+, szkoła nie dokonuje zakupów podręczników wydanych wspólnie z ćwiczeniami, książek do nauki języków obcych, zeszytów ćwiczeń, kart pracy oraz testów maturalnych.
  5. Wnioski niepełne nie będą uwzględniane!
  6. Wypożyczenie podręczników w ramach programu BYDGOSKA RODZINA 3+ nie obejmuje uczniów korzystających z programu rządowego „Wyprawka szkolna” oraz ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny”.

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW W SEKRETARIACIE SZKOŁY:

do 31 sierpnia do godz. 14:00 - uczniowie klas II, III i IV

do 4 września do godz. 14:00 - uczniowie klas I

 

Dokument do pobrania: 

WNIOSEK O WYPOŻYCZENIE PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH - .doc

 

WNIOSEK O WYPOŻYCZENIE PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH  - .pdf