Dokumenty do pobrania

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kandydaci do klas pierwszych XI LOMS logują się 

na stronie bydgoszcz.edu.com.pl 

i na swojej liście preferencji umieszczają klasę, do której będą ubiegać się o przyjęcie. 

Wypełniony wniosek należy pobrać ze strony rekrutacyjnej miasta i złożyć w sekretariacie szkoły wraz z pozostałymi dokumentami (do pobrania niżej)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DOKUMENTY, które należy złożyć w szkole:

 

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły (wypełniony wniosek należy pobrać ze strony rekrutacyjnej miasta -  bydgoszcz.edu.com.pl ),

 

2. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych - POBIERZ

 

3. Orzeczenie lekarza o stanie zdrowia - pobierz

  

Wszystkie dokumenty muszą być złożone w szkole przed przystapieniem kandydata do prób sprawności fizycznej.