Materiały dla maturzystów

Materiały informacyjne i diagnostyczne o egzaminie maturalnym w formule 2024  

DO POBRANIA

___________________________________________________________________________

 

Na stronie CKE są dostępne materiały dotyczące matury 2024

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220225%20EM%20w%20latach%202023%20i%202024%20ZMIANY.pdf

 _________________________________________________________________________________________________ 

 

Informator należy czytać łącznie z Aneksem.
Aneks zawiera m.in. spis wiadomości i umiejętności określonych w rozporządzeniu ministra Edukacji i Nauki o wymaganiach egzaminacyjnych obowiązujących w 2023 i 2024 r. ORAZ informacje o treściach informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 r. 

Informatory i Aneksy do informatorów:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/

 

 ______________________________________________________________________________________________

Lista jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2024 

 

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego w 2024 r.

 

_______________________________________________________________________________________  

 

Arkusze pokazowe zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi oraz aneksami do Informatorów:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/arkusze-pokazowe-marzec-2022

 

_________________________________________________________________________________________________  

 

Materiały dodatkowe:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/