Materiały i przybory pomocnicze

PRZYBORY DODATKOWE EGZAMIN MATURALNY   MAJ 2021

SZKOŁA ZAPEWNIA WYŁĄCZNIE SŁOWNIKI, KALKULATORY I WZORY MATEMATYCZNE ORAZ FIZYKOCHEMICZNE

                                                 

PRZEDMIOT
PRZYBORY I MATERIAŁY POMOCNICZE
UWAGI

J. POLSKI

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny

 po 2 sztuki w każdej małej sali

po 4 na sali gimnastycznej

MATEMATYKA

 • wzory matematyczne
 • kalkulator prosty
 • cyrkiel, linijka
 • dla każdego ucznia
 • dla każdego ucznia
 • przynosi zdający

 

BIOLOGIA

 • karta wybranych wzorów fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
 • kalkulator prosty
 • linijka
 • dla każdego ucznia

 

 • dla każdego ucznia
 • przynosi zdający

 

GEOGRAFIA

 • kalkulator prosty
 • linijka, lupa
 • dla każdego ucznia
 • przynosi zdający

 

HISTORIA

 • lupa
 • przynosi zdający

 

WOS

 • kalkulator prosty

 

 

 • dla każdego ucznia

 

 

CHEMIA

 

 • karta wybranych wzorów chemicznych
 • kalkulator prosty
 • linijka
 • dla każdego ucznia
 • dla każdego ucznia
 • przynosi zdający

 

 

Każdy zdający posiada własny, czarny długopis

 

 

 

PO ROZDANIU ARKUSZY SPÓŹNIONE OSOBY NIE SĄ WPUSZCZANE DO SALI EGZAMINACYJNEJ.

W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH PZN MOŻE WPUŚCIĆ ZDAJĄCEGO W CZASIE TRWANIA CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNYCH