Rekrutacja

Komunikat

Niniejszym, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59 z późń. zm.) przypominam, że do oddziałów mistrzostwa sportowego XI Liceum Ogólnokształcącego im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy przyjmuje się kandydatów, którzy „posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”. 

 

 

Dyrektor szkoły

M. Chojecki

______________________________________________________________________________ 

 

Zarządzenie Dyrektora szkoły w sprawie rekrutacji do XI LOMS na rok szkolny 2024/2025

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 4/2024 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kandydaci do klas pierwszych logują się 
na stronie bydgoszcz.edu.com.pl 

 

Na swojej liście preferencji kandydaci do szkół ponadpodstawowych umieszczają klasę,
do której będą ubiegać się o przyjęcie. 
Wypełniony wniosek należy pobrać ze strony rekrutacyjnej miasta i złożyć w sekretariacie szkoły wraz z pozostałymi dokumentami (do pobrania w zakładce "Dokumenty do pobrania")

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Uwaga: Składanie wniosków do szkół mistrzostwa sportowego odbywa się

w terminie 13 maja - 14 czerwca 2024 r.

 

 

 

 

 

Nabór elektroniczny - logowanie  2024/2025    (strona rekrutacyjna miasta)

 

 

Profile klas I w roku szkolnym 2024/2025

 

 

Terminy prób sprawnościowych 2024/2025

 

 

 

Zakres prób sprawności fizycznej:

Lekkoatletyka

Piłka nożna

Piłka siatkowa

Kajakarstwo

Wioślarstwo

Strzelectwo

  

 

Baza szkoły - zobacz