Pedagog szkolny

mgr Anna Nowak

Godziny pracy (2022/2023):

 

Poniedziałek: 7:00 - 13:00
Wtorek: 12:30 - 16:30
Środa: 7:00 - 11:30
Czwartek: 7:00 - 12:30
Piątek: 7:00 - 13:00

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

  • masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać,
  • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób,
  • masz kłopoty w nauce,
  • nie potrafisz porozumieć się z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami,
  • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
  • czujesz, że nikt cię nie rozumie, jesteś samotny,
  • chciałbyś z kimś porozmawiać o radościach, sukcesach.

 

 

Gdzie poza szkołą szukać pomocy?

Przemoc w rodzinie
Uzależnienia

 Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny

Bydgoszcz, Dunikowskiego 2, tel. 52 3753382

 

Telefon Zaufania do Spraw Rodzin

Tel. 52 322 88 11

 

„Niebieska Karta” Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Bydgoszcz, Toruńska 272, tel. 52 375 33 82

 

Fordoński Telefon Zaufania

Tel. 52 343 31 31

 

Młodzieżowy Telefon Zaufania

Tel. 52 348 96 60

 

Telefon Zaufania Ośrodka Adopcyjnego

Tel. 52 322 96 28

 

Telefon Zaufania przy Centrum Kultury Katolickiej w Fordonie

Tel. 52 346 71 78

 

SądRejonowy w Bydgoszczy ,V Wydział Rodzinny i Nieletnich/ VI Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Wały Jagiellońskie 4 tel. 52 5878500

ul. Grudziądzka 45 tel. 52 5878500

 

Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Tel. 800 120 226 linia bezpłatna /od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 – 15.30/

Bydgoski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Bydgoszcz, Bernarda Śliwińskiego 12, tel. 52 3755405

 

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Bydgoszcz, Dworcowa 23, tel. 52 371 19 08

 

Poradnia Profilaktyki Uzależnień Stowarzyszenia "Monar"
Bydgoszcz, Świętej Trójcy 15, tel. 52 345 88 88

 Bydgoszcz, Bohaterów Kragujewca 11, tel. 52 361 21 43

Klub Abstynenta - punkt informacyjny
Bydgoszcz, 11 Listopada 13, tel. 52 3721682

 

Wojewódzka Poradnia Odwykowa
Bydgoszcz, Dworcowa 67, tel. 52 3213500

 

Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej
Bydgoszcz, Dworcowa54, , tel. 52 3401176

 

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Oddział w Bydgoszczy, Poradnia Konsultacyjna
Bydgoszcz, Dworcowa 23, tel. 52 3711908

 

Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania”

Tel. 801 199 990 /codziennie w godz. 16.00 – 21.00/

 

Zdrowie psychiczne
Inne problemy

 

Poradnia Pomocy Psychologicznej i Profilaktyki
Bydgoszcz, Klimka Bachledy 5

Tel. 52 343 31 31

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
Bydgoszcz, Jana III Sobieskiego 10,

 tel. 52 322 52 06

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego
Bydgoszcz, Sułkowskiego 58a, tel. 52 3721881

 

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

Tel. 116123 linia bezpłatna /od poniedziałku do piątku od 14.00 do22.00/ http://116123.edu.pl/

 

Linia Wsparcia dla Osób w stanie Kryzysu Psychicznego

Tel. 800 70 22 22 /linia bezpłatna, całodobowa; https://liniawsparcia.pl/

 

Schronisko dla Matki z Dzieckiem
Bydgoszcz, Polanka 1, tel. 52 342 29 65

 

Niebieska Linia–801120002

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Tel. 116111 linia bezpłatna /od godz. 12.00 do 02.00 w nocy/ www.116111.pl

 

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w Sprawie Bezpieczeństwa Dzieci

Tel. 800 100 100 linia bezpłatna /od godz. 12.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku/

 

Linia Wsparcia dla Osób po Stracie Bliskich

Tel. 800 108 108 /bezpłatna, od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 20.00; http://www.naglesami.org.pl/