Bydgoska Rodzina 3+

Zgodnie z Zarządzeniem nr 465/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z programu bezpłatnego wypożyczania podręczników w ramach programu "Bydgoska Rodzina 3+" mogą korzystać uczniowie posiadający Bydgoską Kartę Rodzinną  uczęszczający do szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz. Wypożyczenie podręczników w ramach programu BYDGOSKA RODZINA 3+ nie obejmuje uczniów korzystających z programu rządowego „Wyprawka szkolna” oraz ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny”.

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW W SEKRETARIACIE SZKOŁY:

do 30 sierpnia do godz. 14:00 - uczniowie klas II i III

do 4 września do godz. 14:00 - uczniowie klas I

 

Dokument do pobrania: 

WNIOSEK O WYPOŻYCZENIE PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH - .doc

 

WNIOSEK O WYPOŻYCZENIE PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH  - .pdf

 

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć skserowaną Bydgoską Kartę Rodzinną oraz wykaz potrzebnych podręczników, zawierający tytuł, autora, wydawnictwo oraz zakres (podstawowy lub rozszerzony).

 

W ramach programu nie jest możliwe wypożyczenie ćwiczeń.  

Wnioski niepełne nie będą uwzględniane!

Wniosku nie składają posiadacze Karty Dużej Rodziny.