Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne prosimy  składać w sekretariacie szkoły. 

SEKRETARIAT czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 16.00

 

 

GIMNAZJUM NR 52                         XI Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego 

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 2014/2015, w tym terminy składania dokumentów:

GIMNAZJUM NR 52

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjów
ogólnodostępnych.

od 28 kwietnia 2014 r.
do 3 czerwca 2014 r.
(wtorek)
do godz. 15.00

2.

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczeń Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o
szczegółowych wynikach sprawdzianu oraz innych
wymaganych dokumentów.

do 30 czerwca 2014 r.
(poniedziałek),
do godz. 15.00

3.

Ogłoszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia do
gimnazjów

1 lipca 2014 r.
(wtorek)
do godz. 15:00

4.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danym gimnazjum
przez kandydatów umieszczonych na listach
zakwalifikowanych do przyjęcia do gimnazjów

2 lipca 2014 r.
(środa)
do godz. 15:00

5.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do gimnazjów
obwodowych

do 4 lipca 2014 r.
(piątek)
do godz. 15.00

XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do ponadgimnazjalnych szkół mistrzostwa sportowego

od 1 kwietnia 2014 r.
do 25 kwietnia 2014 r.
(piątek)
do godz. 15.00

2.

Przeprowadzenie  prób sprawności fizycznej.

terminy

do pobrania

3.

Składanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych
wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych
dokumentów.

do 30 czerwca 2014 r.
(poniedziałek)
do godz. 15.00

4.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
do szkół.

do 3 lipca 2014 r.
(czwartek)
do godz. 15.00

5.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez
kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do
przyjęcia do szkół.

do 8 lipca 2014 r.
(wtorek)
do godz. 12.00

6. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół.

8 lipca 2014 r.
(wtorek),
do godz. 15.00