Kalendarium roku szkolnego

Harmonogram roku szkolnego 2018/2019

w Zespole Szkół Nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy

 

Termin

Zadania

03. 09. – 31. 12. 2018 r.

Pierwszy semestr

03.09. 2018 r.

Uroczyste rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

04 – 07. 09. 2018 r.

Testy z języków obcych dla uczniów klas pierwszych (poziom językowy, dobór podręcznika).

do 17. 09. 2018 r.

Uzupełnienie dzienników zajęć lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych.

13. 09. 2018 r.

(czwartek)

 

Rada Pedagogiczna – przedstawienie koncepcji pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019, planu nadzoru pedagogicznego ( godz. 14.00)

14. 09. 2018 r.

(piątek)

Zebrania z Rodzicami uczniów Gimnazjum i LO:

  • klasy I LOMS -  1630  - przed zebraniem z wychowawcą spotkanie z Dyrektorem – hol parteru
  • klasy III Gimnazjum – 1730
  • klasy II i III LOMS – 1730 (rodzice uczniów klas III LOMS – przed zebraniem z wychowawcą spotkanie z Wicedyrektorem w sprawie egzaminu maturalnego)
  • spotkanie przedstawicieli Rodziców z dyrektorem ZS – 1815

wrzesień

Zebrania szkolnych zespołów w celu opracowania planów pracy na rok szkolny 2018/2019 – plany należy złożyć w sekretariacie szkoły do 20.09. 2018 r. (odpowiedzialni Liderzy)

do 20. 09. 2018 r.

Złożenie deklaracji językowych przez Rodziców uczniów klas III Gimnazjum

do 30. 09. 2018 r.

Złożenie deklaracji maturalnych przez uczniów klas III LOMS

12. 10. 2018 r.

(piątek)

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Październik

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna.

01. 11. 2018 r.

(środa)

Dzień Wszystkich Świętych

09.11. 2018 r.

(piątek)

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości.

16. 11. 2018 r.

(piątek)

Zebrania z Rodzicami  - 17.00

(przed zebraniem z wychowawcami Rodzice uczniów klas III Gimnazjum nr 52 – spotkanie z Wicedyrektorem w sprawie organizacji egzaminu gimnazjalnego),   

Drzwi otwarte”  - 1745 – 1900 (informacja dla rodziców uczniów o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz proponowanych ocenach z zachowania).

do 08. 12. 2018 r.

(piątek)

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych z poszczególnych przedmiotów i ocen z zachowania.

do 18. 12. 2018 r.

(wtorek)

Wystawienie ocen semestralnych.

19. 12. 2018 r.

(czwartek)

Klasyfikacyjna Rada  Pedagogiczna  (godz. 14.00)

20. 12 .2018 r.

(piątek)

Wigilijne spotkania klasowe.

Spotkanie opłatkowe – godz. 12.00

 

22. 12. 2018 r. –

01. 01. 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

02. 01. – 22. 06. 2018 r.

Drugi semestr

02 – 12.01. 2018 r.

Zespoły opracowują wnioski za pierwszy semestr.

 

12. 01. 2018 r.

(piątek)

Zebrania z Rodzicami uczniów Gimnazjum i LOMS - 1700

Zebranie Rodziców uczniów kl. 1A - godz. 16:00

17. 01. 2018 r.

(środa)

Analityczna Rada Pedagogiczna  – podsumowanie I semestru  (godz. 14.00)

 

14 - 27.01.2019 r.

Ferie zimowe.

Marzec 2019 r.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna.

 

22. 03. 2019 r.

(piątek)

 

Zebrania z Rodzicami – 1700,

„Drzwi otwarte” – 1745 – 1900,

(powiadomienie Rodziców uczniów III klas LOMS o ewentualnym zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych, proponowanej ocenie z zachowania oraz prognozowanych ocenach rocznych).

15. 04. – 17. 04. 2019 r.

(pon.,wt.,śr.)

REKOLEKCJE

18. 04. – 23. 04. 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

do 16. 04. 2019 r.

(wtorek)

Wystawienie ocen końcoworocznych uczniom III klas licealnych

 

20. 04. 2018 r.

(piątek)

Klasyfikacyjna Rada  Pedagogiczna  (godz. 12.30, po zakończonej części językowej egzaminu gimnazjalnego)

(18 – 26.04. czas na ewentualne egzaminy klasyfikacyjne –ITN)

do 26. 04. 2018 r., godz. 1000

Wychowawcy klas III LO przekazują  wypisane świadectwa ukończenia szkoły do sekretariatu

 

25. 04. 2018 r.

(czwartek)

Uroczyste zakończenie zajęć edukacyjnych uczniów klas III LO godz.16.30

26. 04. 2018 r.

(piątek)

Koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas III LOMS

 

kwiecień

Egzamin gimnazjalny 2018

- część humanistyczna                           18.04. – środa,  godz. 9.00, 11.00

- część matematyczno – przyrodnicza    19.04. – czwartek,  godz. 9.00, 11.00

- część językowa                                   20.04,- piątek,  godz. 9.00, 11.00

( dni wolne od zajęć dydaktycznych dla gimnazjum oraz dla liceum)

 

27. 04. 2018 r.

(piątek)

Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja 1791 r.

 

 30. 04. 2018 r.

(poniedziałek)

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych 

 

02. 05. 2018 r.

(środa)

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych 

 

 

 

maj

Egzamin maturalny 2018

-          część ustna – 07.05. – 25.05. 2018

-          część pisemna:

  • j. polski pp i pr           04. 05. 2018 r. (piątek) – godz. 900,   1400
  • matematyka pp          07. 05. 2018 r. (poniedziałek) – godz. 900,
  • j. angielski pp i pr      08. 05. 2018 r. (wtorek)  – godz. 900,   1400

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla liceum.

Dni wolne dla gimnazjumpiątek - j. polski i wtorek - j. angielski

do 17. 05. 2018 r.

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych z poszczególnych przedmiotów i ocen z zachowania.

 

17.05. 2018 r.

(czwartek)

Zebrania z Rodzicami – 1700,

„Drzwi otwarte” – 1745 – 1900,

(powiadomienie Rodziców uczniów o ewentualnym zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych, proponowanej ocenie z zachowania oraz prognozowanych ocenach rocznych).

30. 05. 2018 r.

(środa)

Obchody Święta Szkoły –  rocznica nadania ZS nr 9 imienia „Bydgoskich Olimpijczyków”.

31. 05. 2018 r.

 

Boże Ciało

01.06.2018 r.

(piątek)

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych 

do 12. 06. 2018 r.

Poinformowanie uczniów o proponowanych ocenach końcoworocznych i ocenach z zachowania.

do 12. 06. 2018 r.

Wystawienie ocen końcoworocznych.

14.06. 2018  r.

( czwartek)

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna (godz. 13.00)

 

15 – 21.06. 2018 r.

Zespoły opracowują wnioski za II semestr

20. 06. 2018 r.

do godz. 10.00

Przekazanie wicedyrektorowi przez wszystkich nauczycieli, trenerów i wychowawców  uzupełnionej obowiązkowej dokumentacji szkolnej

    21. 06. 2018 r.

do godz. 10.00

Złożenie w sekretariacie szkoły wypisanych świadectw i nagród dla uczniów do podpisu przez dyrektora szkoły

22. 06. 2018 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018.

9:00  - klasy I i II liceum

10:00 - klasy II i III gimnazjum

23.06. –

02.09.2018 r.

Przerwa wakacyjna.

30.08.2018 r.

Analityczna Rada Pedagogiczna – podsumowanie II semestru – godz.9.00

31.08.2018 r.

Inauguracyjna Rada Pedagogiczna – godz. 9.00