Kalendarium roku szkolnego

Harmonogram roku szkolnego 2021/2022  w XI Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego

 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy

 

Termin

Zadania

01. 09. – 22. 12. 2021 r.

Pierwszy semestr

01.09. 2021 r.

Uroczyste rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

02 – 10. 09. 2021 r.

Testy z języków obcych dla uczniów klas pierwszych (poziom językowy, dobór podręcznika).

do 14. 09. 2021 r.

Uzupełnienie dokumentacji bieżącej, dzienników zajęć dodatkowych, harmonogramów zajęć dodatkowych, dyżurów dla Rodziców, zaplanowanie terminów konkursów wewnątrzszkolnych

08. 09. 2021 r.

(środa)

Rada Pedagogiczna – przedstawienie koncepcji pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022, planu nadzoru pedagogicznego ( godz. 14.00, po 4 godzinie lekcje skrócone )

10. 09. 2021 r.

(piątek)

Zebrania z Rodzicami uczniów XI LOMS:

  • klasy I LOMS -  1630  - przed zebraniem z wychowawcą spotkanie z dyrektorem – hala sportowa
  • klasy II i III LOMS  – 1715
  • spotkanie przedstawicieli Rodziców z dyrektorem – 1815

wrzesień

Zebrania szkolnych zespołów w celu opracowania planów pracy na rok szkolny 2020/2021 – plany należy złożyć w sekretariacie szkoły do

17.09. 2021 r. (odpowiedzialni przewodniczący zespołów)

do 30. 09. 2021 r.

Złożenie deklaracji maturalnych przez uczniów klas III LOMS

14. 10. 2021 r.

(czwartek)

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej – dzień do dyspozycji Wychowawcy, wolny od zajęć dydaktycznych   1/10

15. 10. 2021 r.

(piątek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych   2/10

Październik

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna.

01. 11. 2021 r.

(poniedziałek)

Dzień Wszystkich Świętych

02. 11. 2021 r.

(wtorek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych   3/10

10.11. 2021 r.

(środa)

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości.

11.11. 2021 r.

(czwartek)

Narodowego Święto Niepodległości.

12. 11. 2021 r.

(piątek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych   4/10

19. 11. 2021 r.

(piątek)

Zebrania z Rodzicami  - 17.00

„Drzwi otwarte”  - 1745 – 1900 (informacja dla rodziców uczniów o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec semestru).

do 10. 12. 2021 r.

(piątek)

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych z poszczególnych przedmiotów i proponowanych ocen z zachowania.

do 20. 12. 2021 r.

(poniedziałek)

Wystawienie ocen semestralnych.

22. 12. 2021 r.

(środa)

Klasyfikacyjna Rada  Pedagogiczna  (godz. 8.30)

Wigilijne spotkania klasowe (po RP, od godziny 10.00 wg odrębnego harmonogramu).

Spotkanie opłatkowe pracowników szkoły – godz. 12.30

23. 12. 2021 r. –

02. 01. 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2022

(sobota)

Nowy Rok

06.01.2022 (czwartek)

Święto Trzech Króli

07.01.2022

(piątek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych   5/10

03. 01. – 24. 06. 20202r.

Drugi semestr

03 – 14.01. 2022 r.

Zespoły opracowują wnioski za pierwszy semestr.

14. 01. 2022 r.

(piątek)

Semestralne zebrania z Rodzicami  - 1700

17.01 - 28.01.2022 r.

Ferie zimowe.

01. 02. 2022 r.

(wtorek)

Analityczna Rada Pedagogiczna  – podsumowanie I semestru  (godz. 14.00 , lekcje skrócone po 4 godzinie lekcyjnej)

Marzec 2022 r.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna.

18. 03. 2022 r.

(piątek)

 

Zebrania z Rodzicami – 1700,

„Drzwi otwarte” – 1745 – 1900,

(powiadomienie Rodziców uczniów III klas LOMS o ewentualnym zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych).

do 06. 04. 2022 r.

(środa)

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych z poszczególnych przedmiotów i proponowanych ocen z zachowania w klasach maturalnych.

11. 04. – 13. 04. 2022 r.

(pon.,wt.,śr.)

REKOLEKCJE

14. 04. – 19. 04. 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

do 21. 04. 2022 r.

(czwartek)

Wystawienie ocen końcoworocznych uczniom klas III

25. 04. 2022 r.

(poniedziałek)

Klasyfikacyjna Rada  Pedagogiczna  (godz. 14.00 , lekcje skrócone po 4 godzinie lekcyjnej)

do 28. 04. 2022 r., godz. 900

Wychowawcy klas III LO przekazują  wypisane świadectwa ukończenia szkoły do sekretariatu

29. 04. 2022 r., godz. 1000

 

Uroczyste zakończenie zajęć edukacyjnych uczniów klas III, godz.10.00

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych    6/10

29. 04. 2022 r.

(piątek)

Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja 1791 r., zajęcia edukacyjne dla klas I – III wg odrębnego harmonogramu

 

 

 

maj

Egzamin maturalny 2022

część pisemna

  • j. polski pp          04. 05. 2022 r. (środa.) – godz. 900
  • matematyka pp    05. 05. 2022 r. (czwartek) – godz. 900,
  • j. angielski pp       06. 05. 2022 r. (piątek)  – godz. 900

 

(dni wolne od zajęć dydaktycznych   7, 8, 9/10)

 

do 16. 05. 2022 r.

(poniedziałek)

Wystawienie ewentualnych, proponowanych ocen niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów .

 

23.05. 2022 r.

(poniedziałek)

Zebrania z Rodzicami – 1700,

„Drzwi otwarte” – 1745 – 1900,

(powiadomienie Rodziców uczniów o ewentualnym zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych).

01. 06. 2022 r.

(środa)

Obchody Święta Szkoły  (lekcje odbywać się będą wg odrębnego planu!)

do 13. 06. 2022 r.

Wystawienie ocen końcoworocznych.

15.06. 2022  r.

(środa)

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna (godz. 14.00 , lekcje skrócone po 4 godzinie lekcyjnej)

16. 06. 2022 r.

(czwartek)

Boże Ciało

17. 06. 2022 r.

(piątek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 10/10

20 – 23.06. 2022 r.

Zespoły opracowują wnioski za II semestr

23. 06. 2022 r.

do godz. 10.00

Przekazanie wicedyrektorowi przez wszystkich nauczycieli, trenerów i wychowawców  uzupełnionej obowiązkowej dokumentacji szkolnej

23. 06. 2022 r.

do godz. 9.00

Złożenie w sekretariacie szkoły wypisanych świadectw i nagród dla uczniów do podpisu przez dyrektora szkoły oraz sprawozdań zespołów przedmiotowych i zadaniowych

24.06.2022 r.

(piątek)

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.

25.06. –

31.08.2022 r.

Przerwa wakacyjna.

29.08.2022 r.

(poniedziałek)

Analityczna Rada Pedagogiczna – podsumowanie II semestru – godz.9.00

31.08.2022 r.

(środa)

Inauguracyjna Rada Pedagogiczna – godz. 9.00

 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023:  01.09.2022 (czwartek)