Deklaracje maturalne

  • Wybór deklaracji maturalnych:

https://www.oke.gda.pl/index.php?page=deklaracja-absolwenta

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wypełnij Deklarację A, jeżeli:

(1)   jesteś uczniem ostatniej klasy liceum, technikum, branżowej szkoły II stopnia albo szkoły artystycznej i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy
(2)   jesteś absolwentem liceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, Twoja szkoła nadal funkcjonuje i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny.

 

doc Deklaracja wariant A przystąpienia do egzaminu maturalnego