Sekretariat

Sekretariat Zespołu Szkół nr 9 w Bydgoszczy

im. Bydgoskich Olimpijczyków 

 

pracuje w godzinach 7.00 - 16.00

 

 

Sprawy uczniów załatwiane są w godzinach 11.00 - 13.00

 

 

Sekretarz szkoły p. Małgorzata Michalska

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zespół  Szkół nr 9 nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą listowną oraz elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
  • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której korespondencja dotyczy.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legitymacje szkolne

W przypadku zagubienia lub zniszczenia legitymacji należy wpłacić na konto szkoły 9 zł

nr konta: Zespół Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy


12 1240 6452 1111 0010 4797 7687


i zgłosić się z dowodem wpłaty i zdjęciem do sekretariatu. 
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Duplikaty świadectw

W przypadku zagubienia lub zniszczenia świadectwa należy wpłacić na konto szkoły 26 zł

nr konta: Zespół Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy


12 1240 6452 1111 0010 4797 7687


i zgłosić się z podaniem i dowodem wpłaty do sekretariatu.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Podanie o duplikat  - do pobrania

 

Karta obiegowa ucznia Gimnazjum nr 52 - do pobrania

 

Karta obiegowa ucznia XI LOMS - do pobrania

 

Wniosek o wypożyczenie podręczników w ramach programu "Bydgoska Rodzina 3+" - do pobrania (.doc)

Wniosek o wypożyczenie podręczników w ramach programu "Bydgoska Rodzina 3+" - do pobrania (.pdf)