Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego

Dzień 19 marca to imieniny Józefa, dla nas - Polaków - prócz osób najbliższych czy przyjaciół  o tym imieniu, kojarzy się z człowiekiem, którego życie było bezgranicznie oddane Ojczyźnie – Marszałkiem Józefem Piłsudskim. Niekwestionowanym twórcą  polskiej drogi do niepodległości uzyskanej po 123 latach zaborów.

Jak każda bardzo wyrazista, radykalna w swych poglądach i działaniu postać, miał tak za życia jak i po śmierci, stosunkowo wąskie grono oponentów. Jeszcze dzisiaj sporadycznie, ale możemy usłyszeć krytyczne słowa pod Jego adresem. Obowiązkiem ludzi związanych z historią jest przypominać  w jakich czasach przyszło żyć i działać jednemu z najwybitniejszych naszych patriotów.

W drugiej dekadzie XX wieku pierwsza wojna światowa pogrąża Europę, wokół naszych granic powstają państwa totalitarne. Stąd Polska potrzebuje człowieka o nieprzeciętnej osobowości i autorytecie.  Marszałek nim był i sprostał zadaniom związanym z odzyskaniem niepodległości oraz odbudową II Rzeczpospolitej.

Uczniowie naszej szkoły uczcili pamięć Józefa Piłsudskiego w dniu Jego imienin, składając kwiaty i zapalając znicz przy symbolicznym pomniku na terenie  Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Żywimy nadzieję, że w przyszłym roku więcej szkół zdecyduje się wziąć udział w tej uroczystości.  

Naszym patriotycznym nakazem jest, by twórca odrodzonej, wolnej i niepodległej Polski nie został  przez kolejne pokolenia zapomniany, jak miało to miejsce w czasach PRL.

przygotowała: Anna Arbszajtis