Rozdanie świadectw dojrzałości

5. lipca 2021r. o godz. 10:00 odbędzie się, w obecności Wychowawców, wręczenie świadectw dojrzałości absolwentom szkoły.