Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019 uczniowie XI Liceum Ogólnokształcącego im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego rozpoczęli kolejny rok szkolny. Uroczystość rozpoczęli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Agata Zabrocka oraz Łukasz Szczerba. Następnie Dyrektor szkoły pan Mirosław Chojecki, który powitał serdecznie grono pedagogiczne, trenerów, uczniów, zaproszonych gości, nawiązał również do 80-rocznicy wybuchu II Wojny Światowej - najkrwawszego konfliktu w dziejach ludzkości. 

W trakcie wystąpienia przedstawił uczniom nauczycieli i trenerów oraz przybyłych gości, a w szczególności wychowawców klas pierwszych, z którymi uczniowie po zakończonej uroczystości udali się do swoich klas, a także zostali zapoznani z budynkiem  i historią naszej szkoły.

Na zakończenie Dyrektor szkoły życzył wszystkim uczniom sukcesów w zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności w roku szkolnym 2019/2020 oraz sukcesów na kanwie różnego rodzaju zawodów sportowych, by  w niedalekiej przyszłości dołączyć do grona naszych absolwentów - olimpijczyków. Jesteśmy dobrej myśli, że stanie się to faktem w najbliższych latach...