Segregujesz - Zyskujesz!

Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi kampanię informacyjno - edukacujną dotyczacą zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. Na stronie internetowej www.odpady.czystabydgoszcz.pl została zamieszczona wyszukiwarka odpadów. W minionym roku bydgoszczanie udowodnili, że wiedzą, jak ważna jest segregacja odpadów. Dzięki ich zaangażowaniu udało się Bydgoszczy osiągnąć poziom recyklingu, odzysku i ograniczenia masy odpadów komunalnych na poziomie o wiele wyższym, niż wymagane!