Wycieczka "BOROWIACKIE WSIE I WIOSKI"

W sobotę 23 maja br. odbyła się ostatnia już wycieczka w ramach projektu unijnego "Aktywny w szkole - twórczy w życiu". Tym razem uczniowie mieli okazję zobaczyć Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi, w którym zgromadzono liczne eksponaty kultury ludowej oraz regionu Borów Tucholskich.

Duże zainteresowanie wzbudziło II - piętro, w całości poświęcone florze i faunie Borów Tucholskich. Młodzież z naszej szkoły mogła zobaczyć wiele gatunków zwierząt będących pod ochroną, a także inne, podlegające gospodarce łowieckiej, natomiast część wystawy poświęcono zwierzętom związanym ze środowiskiem wodnym.

Nastepnie wybraliśmy się do wsi tematycznej: " Górnicza Wioska". Uczestnicy brali udział w zajęciach warsztatowych z rękodzieła, podczas których uczyli się sztuki kowalstwa, gdzie wykuwali własne gwoździe, a także tworzyli biżuterię z filcu.

Prawdziwą atrakcją okazała się wędrówka szlakiem dawnego właściciela kopalni węgla brunatnego Wilhelma Krugera do wioski górniczej. Trasa ta była pełna niespodzianek, a dodatkową trudność stanowiło prawidłowe rozwiązanie testu pt. Kuferek Wilhelma Krugera.

Na zakończenie, wybraliśmy się do Fojutowa, by zobaczyć budowlę hydrotechniczną, czyli sztuczny kanał zbudowany przez Prusaków w XIX wieku, w celu nawodnienia łąk czerskich należących do Borów Tucholskich. Kanał liczy 21 km długości i  około 1 m głębokości - w zależności od pory roku. Obecnie pełni funkcję szlaku kajakowego, który prowadzi kilkoma malowniczymi akweduktami znajdującymi się ponad dopływami Brdy. W okolicy Fojutowa przy znanym na skalę europejską akwedukcie, zrobiliśmy sobie "niesamowite" pamiątkowe zdjęcie.

Marcin Budzyński