Kalendarium

Harmonogram egzaminu maturalnego - 2020r. 

 

 Terminy przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku

  

 

Część ustna egzaminu maturalnego

od do 22 maja

język polski (prezentacja – formuła do 2014),
języki mniejszości narodowych (prezentacja),
języki obce nowożytne,
język łemkowski,

język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany
w szkołach według harmonogramów
ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

6

poniedziałek

język polski - pp

język polski - pr

7

wtorek

matematyka - pp 

język łaciński i kultura antyczna – pp

język łaciński i kultura antyczna – pr

8

środa

język angielski – pp

język angielski – pr

język angielski – dj*

9

czwartek

matematyka – pr

filozofia – pp

filozofia – pr

10

piątek

biologia – pp

biologia – pr

wos – pp

wos – pr

11,12 – sobota, niedziela

13

poniedziałek

chemia – pp

chemia – pr

informatyka – pp

informatyka – pr

14

wtorek

język niemiecki – pp

język niemiecki – pr

język niemiecki – dj

15

środa

geografia – pp

geografia – pr

historia sztuki – pp

historia sztuki – pr

16

czwartek

język rosyjski – pp

język rosyjski – pr

język rosyjski – dj

17

piątek

język francuski – pp

język francuski – pr

język francuski – dj

18,19 – sobota, niedziela
20 poniedziałek

fizyka i astronomia – pp

fizyka i astronomia / fizyka – pr

historia – pp

historia – pr

21 wtorek język hiszpański – pp

język hiszpański – pr

język hiszpański – dj

22 środa język włoski – pp język włoski – pr 
język włoski – dj

23

czwartek

języki mniejszości narodowych – pp język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
język łemkowski – pp 
język łemkowski – pr

języki mniejszości narodowych – pr

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**

godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

       

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (min)

język polski 
matematyka 
języki mniejszości narodowych 

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne 

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony**

część I

120

część II

70

poziom dwujęzyczny

180

informatyka 

poziom podstawowy**

część I

75

część II

120

poziom rozszerzony**

część I

90

część II

150

filozofia 
historia 
historia muzyki 
historia sztuki 
język łaciński i kultura antyczna 
wiedza o społeczeństwie 
wiedza o tańcu 
język kaszubski 

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

180

biologia
chemia
fizyka i astronomia 
geografia 

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka

80

 

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.
** Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.
*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.