Zajęcia dodatkowe dla uczniów Gimnazjum

brak klas

brak klas

KLASA
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY
RODZAJ/ NAZWA ZAJĘC
TERMIN

3ag

 

M. BUDZYŃSKI

 

Koło Krajoznawczo – Turystyczne (wycieczki po regionie kujawsko-pomorskim)

 

Zajęcia wyrównawcze

1 sobota w miesiącu po wcześniejszym ogłoszeniu

śr. 11 l. 16.10-16.55

M. SZYMIELEWICZ

 

Koło Krajoznawczo – Turystyczne (wycieczki po regionie kujawsko-pomorskim)

 

Klub Kibica

 

1 sobota w miesiącu po wcześniejszym ogłoszeniu

kalendarz imprez sportowych

B.PAPROCKA

Koło misyjne

pn. 8l. 13.35-14.20

W. GAPSKA

 

Zajęcia dodatkowe z fizyki

 

pn. 8l. 13.35-14.20

 

A. GEPPERT

 

Zajęcia dodatkowe z biologii

 pt. 1l.  7:10- 7:55

J.OŹDZIŃSKA

 

Koło wokalne

 

wt. 11l. 16.05-16.55

 

J. BARTELAK

Zajęcia doraźne -z historii

śr. 8l. 13.35-14.20

A.MATUSZCZAK

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

pt. 1l. 7.10-7.55

J. BARTELAK

Drużyna Sanitarna /doraźnie

sr. 11 l. 16.10 - 16.55 

A. POŁOŃSKA

Zajęcia doraźne z j. polskiego

pt -2. 8.00-8.45

I. KAZIEKO

Egzamin gimnazjalny j. angielski

pn. 8l. 13.35-14.20

3bg

M. BUDZYŃSKI

 

Koło Krajoznawczo – Turystyczne (wycieczki po regionie kujawsko-pomorskim)

 

Zajęcia wyrównawcze

1 sobota w miesiącu po wcześniejszym ogłoszeniu

śr. 11 l. 16.10-16.55

A. POŁOŃSKA

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

pt. 2l.  8.00-8.45

B.PAPROCKA

Koło misyjne

pn. 8l. 13.35-14.20

J. BARTELAK

Zajęcia doraźne z historii

śr. 8l. 13.35-14.20

A. GEPPERT

Zajęcia dodatkowe z biologii

pt. 1l.  7:10- 7:55

M. SZYMIELEWICZ

 

Koło Krajoznawczo – Turystyczne (wycieczki po regionie kujawsko-pomorskim)

 

Klub Kibica

 

1 sobota w miesiącu po wcześniejszym ogłoszeniu

kalendarz imprez sportowych

A.MATUSZCZAK

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

pt. 1l.  7.10-7.55

W. GAPSKA

Zajęcia dodatkowe z fizyki

pn. 8l. 13.35-14.20

J.OŹDZIŃSKA

 

Koło wokalne

 

wt. 11l. 16.05-16.55

 

L.BOŻEJEWICZ

Zajęcia dodatkowe wg potrzeb: język angielski, język niemiecki

wt. 9l. 13.35-14.20