Zadanie 2 - Metoda Dennisona

ZAJĘCIA Z WYKORZYSTANIEM METODY DENNISONA

 

Metoda ta oparta jest na systemie prostych ćwiczeń ruchowych zgodnych z naturalnymi potrzebami ciała i umysłu człowieka.

 

Paul Dennison uważa, że wiele problemów z intelektualnym i emocjonalnym funkcjonowaniem człowieka wynika ze złego współdziałania obu półkul mózgowych i z braku równowagi między nimi. Każda z półkul pełni inne zadania. Lewa półkula jest odpowiedzialna za analizę szczegółów, wnioskowanie i operowanie mową. Prawa pamięta znajome twarze i steruje naszym życiem emocjonalnym. Odpowiedzialna jest za pamięć długoterminową, syntezę, wyobraźnię. Obrazowo można powiedzieć, że półkula lewa to ta, która „ widzi drzewo, nie widzi lasu”. Natomiast prawa „widzi las, nie widzi drzewa”.

 

Dlatego też trudno mówić o prawidłowym przebiegu uczenia się bez udziału obu tych półkul mózgowych. Brak równowagi między pracą obydwu półkul prowadzi do rozmaitych zakłóceń. Uczeń może mieć na przykład kłopoty z koncentracją, nauką czytania i pisania, opanowaniem własnych emocji. Metoda ta sprawdza się w pracy z dziećmi dyslektycznymi, dysortograficznymi i innymi problemami szkolnymi oraz dysfunkcjami wynikającymi z różnych wad rozwojowych.

 

Metoda Dennisona pozwala zminimalizować te trudności. Ćwiczenia proponowane w tej metodzie stymulują mózg do harmonijnej pracy obu półkul. Otwierają nieograniczone możliwości przyswajania wiedzy w sposób twórczy i prosty. Ćwiczenia ruchowe zawarte w gimnastyce mózgu, umożliwiają uczniom włączenie tych części mózgu, które były dla nich uprzednio niedostępne. „Gimnastyka mózgu” umożliwia niwelowanie deficytów i dysharmonii  rozwojowych oraz umożliwia tym samym poprawę funkcji: analizatorów, pamięci, koncentracji, koordynacji ruchów, orientacji przestrzennej, motywacji.

 

Ćwiczenia są proste. Wymagają jednak systematyczności i zaangażowania. Część ćwiczeń powinna być wykonywana codziennie.

 

Na zajęcia uczniowie przynoszą butelkę niegazowanej wody.