Pedagog szkolny

mgr Anna Nowak 

Godziny pracy (2023/2024):

 

Poniedziałek: 7:00 - 13:00
Wtorek: 7:30 - 11:30
Środa: 7:00 - 11:30
Czwartek: 10:30 - 15:30
Piątek: 7:00 - 13:00

   

 

 

PUNKT INTERWENCJI SZKOLNEJ BYDGSKIEG OŚRODKA REHABILITACJI, TERAPII UZALEŻNIEŃ I PROFILAKTYKI "BORPA"

wtorek 11:00 - 12:30

 

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

  • masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać,
  • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób,
  • masz kłopoty w nauce,
  • nie potrafisz porozumieć się z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami,
  • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
  • czujesz, że nikt cię nie rozumie, jesteś samotny,
  • chciałbyś z kimś porozmawiać o radościach, sukcesach.

 

 

Gdzie poza szkołą szukać pomocy?

TELEFONY ZAUFANIA

NAZWA

CHARAKTER

KONTAKT

Telefon zaufania dla dzieci i Młodzieży (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)

ogólnopolski, czynny 7 dni w tygodniu przez 24h

116 111

Kryzysowy Telefon Zaufania (Instytut Psychologii Zdrowia)

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-22.00, połączenie bezpłatne

116 123

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (Fundacja ITAKA)

całodobowe, bezpłatne linie wsparcia, czynne 7 dni w tygodniu przez 24h

800 702 222

Niebieska Linia, ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie

Czynny 7 dni w tygodniu przez 24h

800 120 002

Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii”

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-18.00

22 668 70 00

Całodobowa Linia Wsparcia

Czynny 7 dni w tygodniu przez 24h

800 702 222

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciwko Depresji

Czynny w każdą środę i czwartek w godz. 17.00-19.00

22 594 91 00

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w Sprawie Bezpieczeństwa Dzieci

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna oraz online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych, takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-15.00

800 100 100

Dziecięcy telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Bezpłatny, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-20.00

800 121 212

ITAKA – Antydepresyjny Telefon Zaufania

Dyżury psychologów: w poniedziałki, wtorki i niedziele w godz. 15.00-200, we wtorki i środy w godz. 10.00-15.00

Dyżury psychiatrów: w czwartki w godz. 16.00-21.00, w piątki w godz. 15.00-20.00

22 484 88 01

Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 17.00-20.00, w sobotę w godz. 15.00-17.00

22 425 98 48

Telefon wsparcia dla osób doświadczających lęku (Stowarzyszenie Animo)

Infolinia (w języku polskim) czynna jest od poniedziałku do czwartku w godz. 18.00-21.00

22 270 11 65

Infolinia dla wychowawcy – pierwszy ogólnopolski telefon zaufania dla nauczycieli

Czynny w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 17.00-19.00

801 800 967

Młodzieżowy Telefon Zaufania

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00

19288

Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Połączenie bezpłatne, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-15.30

800 120 226

Anonimowa policyjna linia specjalna – Zatrzymać Przemoc

Połączenie bezpłatne, czynny 7 dni w tygodniu przez 24h

800 120 148