Nasi uczniowie i absolwenci XI LOMS wystąpili na Copernicus Cup, wśród liderów światowych list LA

Ak­tu­al­ni li­de­rzy list świa­to­wych, me­da­li­ści mi­strzostw Eu­ro­py, świa­ta i igrzysk olim­pij­skich a także nasze uczennice klasy 3A: Helena Dalke, Gabriela Żelińska i Zuzanna Kaniecka, wy­stą­piły we wto­rek w To­ru­niu w pierw­szym mię­dzy­na­ro­do­wym ha­lo­wym mi­tyn­gu lek­ko­atle­tycz­nym Co­per­ni­cus Cup. Oczywiście na tak wspaniałym wydarzeniu, nie mogło zabraknąć przedstawicieli uczniów XI LOMS im. Bydgoskich Olimpijczyków, którzy swoim dopingiem wspierali zawodników.

Emocji oczywieście nie brakowało. Bardzo ciekawie przebiegała walka w biegach. Na najkrótszym dystansie 60 m zmierzył się mistrz świata z 2003 roku z Paryża Kim Collin (Saint Kitts i Nevis), który 1 lutego w Moskwie w wieku prawie 39 lat uzyskał czas 6,48, oraz aktualny halowy mistrz świata z Sopotu (2014) Richard Kilty (Wielka Brytania), który wygrał wówczas wynikiem 6,49.

Na 800 m pobiegł aktualny lider tabel w hali Adam Kszczot. Polak podczas mityngu w niemieckim Duesseldorfie (29 stycznia) przebiegł ten dystans w czasie 1.46,48. 

Niestety w skoku o tyczce nie zobaczyliśmy naszego absolwenta, między innymi mistrza globu z Daegu 2011, Pawła Wojciechowskiego.

Łącznie podczas Copernicus Cup w Toruniu 3 lutego rozegranych zostało 12 konkurencji. "Nasze dziewczyny" choć nie zajęły miejsca na podium, wypadły podczas tych zawodów rewelacyjnie. Życzymy dalszych sukcesów i nieustannego "poprawiania" swoich życiowych wyników.

Przygotował - Marcin Budzyński