Obchody Święta Niepodległości

7 listopada (piątek) w naszej szkole w uroczysty sposób uczczono 96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody tego niezwykle radosnego święta zorganizowały klasy I gimnazjum pod opieką p. Jerzego Bartelaka, J. Oździńskiej (chór) i R. Rucińskiej (scenografia), we współpracy z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy (okolicznościowe mundury).

Przygotowane przedstawienie, pieśni patriotyczne i kotyliony wprowadziły społeczność szkolną w patriotyczny i radosny nastrój, towarzyszący obchodom Święta 11 listopada.

 

W tm dniu uczniowie poprzez ankietę przedstawili swój stosunek do Ojczyzny oraz obchodów tego  święta.

Z analizy ankiety  wynika, że tylko niewielka grupa uczniów nie czuje się patriotami.  Uzasadniają swą postawę  brakiem więzi z krajem pochodzenia i argumentują  swoje zdanie bardzo  lakonicznym stwierdzeniem  -   „ bo nie jestem patriotą”. Zdecydowana jednak większość  deklaruje miłość  i szacunek  do Ojczyzny. Poczucie dumy  reprezentowania kraju w rywalizacji sportowej. Pełne zaangażowanie w dopingowaniu polskim sportowcom, autentyczne zainteresowanie historią Polski. Ankietowani deklarują silną więź  z krajem i narodem.

Zgodnie z powyższymi deklaracjami większość uczniów obchodzi bardzo uroczyście  Święto związane z datą 11 listopada. Uczestniczą w oficjalnych uroczystościach czy nabożeństwach w intencji Ojczyzny. Wiele osób dyskutuje w gronie rodzinnym czy środowisku swoich rówieśników o trudnej historii naszego kraju. W  domach wywieszają flagi biało czerwone i chętnie noszą  ubrania z elementami symboli narodowych czy kotyliony.

Wyniki ankiety  są dla naszego środowiska  bardzo optymistyczne. Dowodzą, że dla młodych  ludzi wielką wartością  jest Ojczyzna i  jej  historia – co musi budzić dumę z postawy naszych podopiecznych.