Wyniki egzaminu maturalnego

5.lipca 2022r. o godzinie 10.00

w hali sportowej XI LOMS odbędzie się w obecności Wychowawców wręczenie świadectw dojrzałości Absolwentom szkoły - tegorocznym maturzystom.