Spotkania z rodzicami
Data wydarzenia: 
czw., 18/05/2023 - 17:00

Zebrania z Rodzicami – 17:00,

„Drzwi otwarte” – 17:45 – 19:00,

(powiadomienie Rodziców uczniów o ewentualnym zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych, proponowanej ocenie z zachowania oraz prognozowanych ocenach rocznych).